SÅNGTEXTER

 

1 Du kan säga vad du vill

 

1 Du kan säga vad du vill

2 Han är en man

3 Din sista dag

4 Sång för alla

5 Om ett dragspel

7 Vi är de levande

8 Val

9 Skoldans

10 Waters of Liffey

 

2 Han är en man

3 Din sista dag

4 Sång för alla

5 Om ett dragspel

6 Vi är de levande

7 Jag är Vinterkvinnan

8 Val

9 Skoldans

10 Waters of Liffey