Sångträdet

Hélène Bohman Blomqvist delar här med sig av sin stora erfarenhet av sång och musik genom livet. I SÅNGTRÄDET har hon samlat en skatt av sånger för alla som älskar att sjunga, alla kan vara med! Här finns visor och kanon, högstämda och roliga från både våra egna landskap men också från mera exotiska stråk, kryddat med hennes egna kompositioner och funderingar om årsloppet och livets förunderliga resa


BESTÄLL hos Bokhandeln Vidar, Pimpelvägen 21, 153 35 JÄRNA   mail: info(a)bokhandeln-vidar.se

. Pris:  200:-inkl. moms  + brevporto. 10 % rabatt för utbildningar. Alla sånger samt övrig repertoar på             www.soundcloud.com/helene-bohman-blomqvist.com